Aktualności

Procedura postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK.

Pobierz: dokument. (Plik typu .pdf 157KiB)

Ramy kwalifikacji dla pracowników hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Ankieta wraz z wstępnym opisem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy kilkudziesięciu ekspertów i praktyków branży turystycznej opracował pierwszą wersję sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki. Ma to być narzędzie służące dopasowaniu procesu kształcenia i doskonalenia kadr do potrzeb turystycznego rynku pracy. Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy poszczególnych branż sektora turystyki (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, przewodnicy piloci itp.).

Zapraszamy kadrę zarządzającą i pracowników turystyki do współpracy przy tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji. Będzie ona polegać na zapoznaniu się z projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki (SRKT) i wypełnieniem ankiety dostępnej jako załącznik do niniejszego tekstu oraz przesłanie samej ankiety w formie elektronicznej (może być skan tylko stron ankiety bez załączników) na adres Krzysztofa Łopacińskiego (krzys@intur.com.pl) lub w formie drukowanej na adres:

Katedra Turystyki
Szkoła Główna Handlowa
Budynek C, pok. 6/2
Al. Niepodległości 128
Warszawa

Prosimy o wypełnienie jednego (lub dwu) z czterech formularzy ankiet w zależności od reprezentowanej specjalności. Macie Państwo do wybrania i pobrania cztery formularze (wystarczy wybrać branżę i kliknąć na odpowiedni zapis poniżej):

Formularze ankiet do pobrania ze strony Instytutu Turystyki
www.intur.com.pl/instytut.php?nr=28

Kliknięcie myszą na odsyłaczu (w formacie *.doc lub w formacie *.pdf) otworzy dokument w przeglądarce, a po naciśnięciu prawego klawisza myszy pojawi się więcej opcji) Prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy przed 6 stycznia 2015 roku

Zapraszamy do współpracy
Członkowie zespołu ekspertów

Pobierz: Ankieta branża biur podróży. (Plik typu .docx 149KiB)
Pobierz: Ankieta branża gastronomiczna. (Plik typu .docx 155KiB)
Pobierz: Ankieta branża hetelarska. (Plik typu .docx 156KiB)
Pobierz: piloci przewodnicy. (Plik typu .docx 145KiB)

Stanowisko Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
w sprawie wprowadzenia umowy licencyjnej na używanie odznaki „Przewodnik Świętokrzyski”

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK i Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK uznając prawo Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach do znaku towarowego „Przewodnik Świętokrzyski”, uważa wprowadzenie płatnych licencji za posługiwanie się tym znakiem przez przewodników turystycznych PTTK będących członkami kół przewodnickich PTTK z opłaconą składką członkowską za działanie nieetyczne.

W zasadach wręczania wyżej wymienionej odznaki, przyjętych na posiedzeniu rady Federacji Przewodników Świętokrzyskich PTTK w dniu 17 listopada 2007 roku nie figuruje zapis o konieczności wnoszenia corocznej opłaty licencyjnej za posługiwanie się znakiem „Przewodnik Świętokrzyski”, jest tam umieszczony zapis o konieczności wykupienia odznaki, spełnienia warunków posiadania odpowiednich uprawnień przewodnickich i przynależności organizacyjnej do kół przewodnickich PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską. Nałożenie obowiązku wykupienia licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników, którzy w sposób legalny stali się posiadaczami w/w odznaki i którzy w dalszym ciągu spełniają pozostałe kryteria narusza w sposób jednoznaczny prawa nabyte tych przewodników.

Ponieważ kwestia wprowadzenia płatnych licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników turystycznych PTTK wywołała wiele kontrowersji i sprzeciwów w środowisku przewodnickim i nie służy jedności tego środowiska, KSPT PTTK i Komisja Przewodnicka ZG PTTK apeluje do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach o wycofanie się z wprowadzenia płatnych licencji dla przewodników PTTK, dla dobra całego środowiska przewodnickiego.

Przewodnicząca KSPT i KP ZG PTTK
Anna Sierpińska

Nowe przepisy

W dziale „przepisy” zamieściliśmy trzy nowe przepisy:

Broszura Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014

W dziele „Wydawnictwa” zamieściliśmy broszurę Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przewodników terenowych i miejskich PTTK po deregulacji.

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, Przemyśl, 6-8 lutego 2015 r.

V Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych. Problemy Turystyki Transgranicznej W Aspekcie Pracy Przewodnika Turystycznego
Przemyśl, 6-8 lutego 2015 r.
UWAGA! Brak wolnych miejsc!

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 503KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 30KiB)

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich, Rudki, 7 lutego 2015 r.

XLIV Ogólnopolski Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Rudki k. Nowej Słupi, 7 lutego 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 195KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 98KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .pdf 95KiB)

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych, Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych. „Z Maryją Szlakami Nawrócenia”.
Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 1,2MiB)

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zaproszenie na II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „przewodnik – Krasomówca” w dniach 20 – 22 marca 2015 r.

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy! Zamieszczamy poniżej nowy Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Zamieszczamy dla przypomnienia Regulamin, bo Konkurs jest przeprowadzany w Pszczynie dopiero po raz drugi. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie przybywało z roku na rok. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna czeka na Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starania o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 320KiB)
Pobierz: kartę uczestnictwa. (Plik typu .doc 57KiB)
Pobierz: regulamin jury i sekretariatu. (Plik typu .pdf 265KiB)
Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun