Aktualności

Procedura postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK

Zachęcamy do zapoznania się z procedurą postępowania przy wymianie legitymacji-indentyfikatora przewodnika turystycznego PTTK.

Pobierz: dokument. (Plik typu .pdf 157KiB)

Ramy kwalifikacji dla pracowników hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Ankieta wraz z wstępnym opisem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy kilkudziesięciu ekspertów i praktyków branży turystycznej opracował pierwszą wersję sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki. Ma to być narzędzie służące dopasowaniu procesu kształcenia i doskonalenia kadr do potrzeb turystycznego rynku pracy. Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy poszczególnych branż sektora turystyki (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, przewodnicy piloci itp.).

Zapraszamy kadrę zarządzającą i pracowników turystyki do współpracy przy tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji. Będzie ona polegać na zapoznaniu się z projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki (SRKT) i wypełnieniem ankiety dostępnej jako załącznik do niniejszego tekstu oraz przesłanie samej ankiety w formie elektronicznej (może być skan tylko stron ankiety bez załączników) na adres Krzysztofa Łopacińskiego (krzys@intur.com.pl) lub w formie drukowanej na adres:

Katedra Turystyki
Szkoła Główna Handlowa
Budynek C, pok. 6/2
Al. Niepodległości 128
Warszawa

Prosimy o wypełnienie jednego (lub dwu) z czterech formularzy ankiet w zależności od reprezentowanej specjalności. Macie Państwo do wybrania i pobrania cztery formularze (wystarczy wybrać branżę i kliknąć na odpowiedni zapis poniżej):

Formularze ankiet do pobrania ze strony Instytutu Turystyki
www.intur.com.pl/instytut.php?nr=28

Kliknięcie myszą na odsyłaczu (w formacie *.doc lub w formacie *.pdf) otworzy dokument w przeglądarce, a po naciśnięciu prawego klawisza myszy pojawi się więcej opcji) Prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy przed 6 stycznia 2015 roku

Zapraszamy do współpracy
Członkowie zespołu ekspertów

Pobierz: Ankieta branża biur podróży. (Plik typu .docx 149KiB)
Pobierz: Ankieta branża gastronomiczna. (Plik typu .docx 155KiB)
Pobierz: Ankieta branża hetelarska. (Plik typu .docx 156KiB)
Pobierz: piloci przewodnicy. (Plik typu .docx 145KiB)

Stanowisko Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
w sprawie wprowadzenia umowy licencyjnej na używanie odznaki „Przewodnik Świętokrzyski”

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK i Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK uznając prawo Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach do znaku towarowego „Przewodnik Świętokrzyski”, uważa wprowadzenie płatnych licencji za posługiwanie się tym znakiem przez przewodników turystycznych PTTK będących członkami kół przewodnickich PTTK z opłaconą składką członkowską za działanie nieetyczne.

W zasadach wręczania wyżej wymienionej odznaki, przyjętych na posiedzeniu rady Federacji Przewodników Świętokrzyskich PTTK w dniu 17 listopada 2007 roku nie figuruje zapis o konieczności wnoszenia corocznej opłaty licencyjnej za posługiwanie się znakiem „Przewodnik Świętokrzyski”, jest tam umieszczony zapis o konieczności wykupienia odznaki, spełnienia warunków posiadania odpowiednich uprawnień przewodnickich i przynależności organizacyjnej do kół przewodnickich PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską. Nałożenie obowiązku wykupienia licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników, którzy w sposób legalny stali się posiadaczami w/w odznaki i którzy w dalszym ciągu spełniają pozostałe kryteria narusza w sposób jednoznaczny prawa nabyte tych przewodników.

Ponieważ kwestia wprowadzenia płatnych licencji za posługiwanie się znakiem towarowym „Przewodnik Świętokrzyski” przez przewodników turystycznych PTTK wywołała wiele kontrowersji i sprzeciwów w środowisku przewodnickim i nie służy jedności tego środowiska, KSPT PTTK i Komisja Przewodnicka ZG PTTK apeluje do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach o wycofanie się z wprowadzenia płatnych licencji dla przewodników PTTK, dla dobra całego środowiska przewodnickiego.

Przewodnicząca KSPT i KP ZG PTTK
Anna Sierpińska

Nowe przepisy

W dziale „przepisy” zamieściliśmy trzy nowe przepisy:

Broszura Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014

W dziele „Wydawnictwa” zamieściliśmy broszurę Przewodnicy turystyczni PTTK (w nowej sytuacji prawnej) Warszawa, marzec 2014. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przewodników terenowych i miejskich PTTK po deregulacji.

Kurs dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa PTTK

Informujemy, że w Sanoku organizowany jest kurs dla kandydatów na instruktorów przewodnictwa PTTK (przewodnicy górscy w dniach 10-15 marca 2015 r., terenowi i miejscy w dniach 12-15 marca 2015r). Organizatorem kursu jest Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie wspólnie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK.

  • co najmniej od 5 lat być czynnym przewodnikiem
  • legitymować się przeprowadzonymi szkoleniami dla środowiska przewodnickiego (wykłady, wycieczki)
  • posiadać nienaganną kulturę osobistą

Ramowe program szkolenia, druk zgłoszenia i ankietę kandydata na instruktora przewodnictwa przesyłamy jako załącznik do niniejszego pisma.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 420,00 PLN (górscy) i 320,00 PLN (miejscy i terenowi). Ceny uwzględniają dodatkowe dotacje, o które czynimy starania. Przy braku dotacji odpłatność będzie większa o maksymalnie 50,00 PLN. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Oddziału PTTK w Rzeszowie, ul. Matejki 2, nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3958 8742 (PEKAO S. A. II O/Rzeszów) z dopiskiem „Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK”. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie z dołączoną ankietą oraz wpłatą będzie traktowane przez organizatorów jako deklaracja obowiązkowego uczestnictwa (w przypadku rezygnacji z kursu wpłata nie będzie zwracana).

Opłaty za uczestnictwo w kursie mogą być dokonywane z funduszy Oddziałów, Kół, Klubów lub własnych. W ramach wpłaty organizatorzy kursu zapewniają:

  • 3 lub 5 noclegów (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami)
  • pełne wyżywienie
  • ubezpieczenie NNW w ramach członkowstwa w PTTK
  • legitymację instruktorską
  • odznakę instruktora przewodnictwa
  • materiały szkoleniowe

Zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą należy przesłać na adres Oddział PTTK w Rzeszowie ( ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów) z dopiskiem: Kurs Instruktorów Przewodnictwa PTTK, w terminie do końca lutego br. Informujemy, że kurs odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach. Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 50 osób. O ostatecznym przyjęciu na kurs decyduje jego kierownictwo.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Oddziale PTTK Rzeszów u kol. Agnieszki Wałach tel. 17 85-367-55 lub kol. Łukasza Kuczmarza tel. 506974840.

Kandydaci na szkolenie proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji PTTK (z opłaconą składką), legitymacji przewodnickiej i dowodu osobistego.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Anna Sierpińska
Przewodnicząca KSPT i KP ZG PTTK

Zobacz więcej…

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych, Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych. „Z Maryją Szlakami Nawrócenia”.
Jasna Góra, 6-8 marca 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 1,2MiB)

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Zaproszenie na II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „przewodnik – Krasomówca” w dniach 20 – 22 marca 2015 r.

II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy O Tytuł „przewodnik – Krasomówca” w dniach 20 – 22 marca 2015 r.

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy! Zamieszczamy poniżej nowy Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik Krasomówca”. Zamieszczamy dla przypomnienia Regulamin, bo Konkurs jest przeprowadzany w Pszczynie dopiero po raz drugi. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcej, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo miła i przyjazna atmosfera, która będzie towarzyszyła Wam w Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie przybywało z roku na rok. Znajdziecie tu również Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”).

Konkurs Krasomówczy odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny przy wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie i Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie. Gościnna Pszczyna czeka na Was!

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach, Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starania o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie. Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością dnia Waszego przyjazdu.

Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Pobierz: regulamin. (Plik typu .pdf 320KiB)
Pobierz: kartę uczestnictwa. (Plik typu .doc 57KiB)
Pobierz: regulamin jury i sekretariatu. (Plik typu .pdf 265KiB)

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’, 9-12 kwietnia 2015 r.

XII Ogólnopolski „Guide Tour” 2015’
„Szlakiem miast hanzeatyckich”
Trzebiatów, Rewal, Międzyzdroje, Greifswald, Stralsund, Wismar, Lubeka, Hamburg, Schwerin
9-12 kwietnia 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 513KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .jpg 440KiB)
Pobierz: mapę. (Plik typu .jpg 813KiB)

„Restytucja Zamku Królewskiego w Poznaniu”
„100 lat Przewodnictwa Turystycznego w Poznaniu 1914-2014”

Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim, Międzynarodowe Targi Poznańskie serdecznie zapraszają na:

Konferencje popularno-naukową 11-12 kwietnia 2015 r, Sala Czerwona Pałacu Działyńskich, Poznań, Stary Rynek 78/79

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 494KiB)
Pobierz: tematy refaratów. (Plik typu .pdf 510KiB)
Pobierz: warunki uczestnictwa. (Plik typu .pdf 553KiB)
Pobierz: karta zgłoszenia. (Plik typu .pdf 642KiB)

XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK w Międzyzdrojach

XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK w Międzyzdrojach
Międzyzdroje, 17-19 kwietnia 2015 r.

Pobierz: program. (Plik typu .pdf 441KiB)
Pobierz: kartę zgłoszenia. (Plik typu .doc 32KiB)
Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun