Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim w 2021 roku obchodzi Jubileusz 70-lecia powstania. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, poznańscy przewodnicy PTTK z zaangażowaniem podjęli szerokie działania organizacyjne, mając nadzieję, że ich plany będą mogły być zrealizowane.

Program obchodów Roku Jubileuszowego obfituje w różnorodne propozycje od wykładów szkoleniowych, prelekcji, po spacery tematyczne, wycieczki, wystawy, spotkania dyskusyjne, adresowane nie tylko do samego środowiska przewodnickiego, sympatyków Koła, ale także do mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Główne uroczystości ku czci patrona Marcelego Mottego przewidziane są w czerwcu, a w październiku z okazji 70-lecia PTTK i Koła Przewodników odbędzie się ogólnopolska konferencja popularnonaukowa pt. „Patroni, dzieje i współczesność Kół Przewodnickich PTTK w Polsce”.

Pobierz zaproszenie (Plik typu .pdf 44Kb)
Pobierz program obchodów (Plik typu .pdf 165Kb)
Pobierz program konferencji popularnonaukowej(Plik typu .pdf 33Kb)
Pobierz wymogi wydawnicze (Plik typu .pdf 37Kb)

Julian Milanicz

„Tutaj jest moja Ojczyzna i tutaj czuję się najlepiej. Czuję się Łemkiem, ale czy przez to jestem złym Polakiem?” Tymi słowami, które można przeczytać we wspomnieniach Juliana Milanicza zawartych w książce Józefa Bogacza wydanej w 2019 r. zatytułowanej „Co można zabrać w ciągu godziny” kierował się przez całe długie życie jeden z najstarszych krynickich przewodników i działaczy turystycznych.

Rodowity kryniczanin urodzony 21 kwietnia 1929 r. w Krynicy-Zdroju całe swe życie związał z tym uzdrowiskiem.

Jego pasją były góry (zwłaszcza Beskidy) oraz turystyka górska i narciarska. To właśnie te zamiłowania pchnęły go do tego, iż na początku lat 50. ubiegłego wieku zdobył uprawnienia przewodnika beskidzkiego i terenowego. Po zdaniu odpowiednich egzaminów wstąpił do nowosądeckiego Koła Przewodników przy Oddziale PTTK „Beskid”. Należał do niego do roku 1967, kiedy to odrębne, samoistne Koło Przewodników utworzono w Krynicy.

Jednocześnie był czynnym ratownikiem Krynickiej Grupy GOPR.

Jako członek krynickiego Oddziału PTTK pełnił w nim różnorakie funkcje m.in. członka Zarządu w latach 1976-1979 oraz członka Sądu Koleżeńskiego w latach 2001-2005.

Za swoją działalność był wyróżniany licznymi odznaczeniami m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „50 lat w PTTK”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego” oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”.

Interesował się wszystkim co związane z Krynicą i Sądecczyzną. Szczególnie bliska była mu tematyka łemkowska.

Serdeczny i ciepły człowiek, świetny rozmówca, zawsze służący radą i pomocą.

Cechował go szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, poglądy czy przekonania.

Wyróżniała go wyjątkowa pogoda ducha i doskonała pamięć.

Ten wspaniały człowiek i kolega zmarł 21 października 2020 r. w rodzinnym domu w Krynicy-Zdroju. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Krynicy Dolnej.

Julian Milanicz

UWAGA!!!

Przypominamy o sprawdzaniu bieżących ostrzeżeń oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/

RODO

Koleżanki i Koledzy,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): krapst@krapst.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Archiwum aktualności
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Noatun